Eкипът на Дом за възрастни хора "Стара планина"

Старчески дом : Дом за възрастни хора "Стара планина",  стари хора

Екипът на дома се състои от:

  • медицински специалисти
  • социален работник
  • личен лекар и санитари

Екипът е с опит и ще съдейства на домуващите да получат необходимите социални и здравни грижи, като определи индвидуалните потребности на всеки. В помощ на екипа са и квалифицираните специалисти от Медицински център „Аркус Медикъл”.