Цени на услугите в Дома за възрастни хора "Стара Планина"

Цената на предоставяните услуги зависи от:

 • здравословното и социално състоянието на домуващия, което определя необходимостта от полагане за него на по-общи или индивидуални грижи, разпределени в три групи, както следва
  • Първа група. Грижа за възрастни, които са самостоятелни и адекватни – извършват самостоятелно, без значителна чужда помощ, ежедневните си, лични потребности – тоалет, хранене, разходки и пр
  • Втора група. Грижа за възрастни, които са подвижни, но зависими от чужда помощ в ежедневието си за обличане, хранене, тоалет;
  • Трета група. Грижа за възрастни, които са изцяло зависими от чужда помощ, несамостоятелни, на легло;
 • от вида на стаята, в която желае да бъде настанен - вида на жилищното помещениe, в което ще бъде настанен домуващия е по негов избор
 • продължителността на престоя - индивидуален изборЦени на услугите за дългосрочно настаняване

 • Настаняване

 • Двойна стая
 • Единична стая *
 • Първа група

  на месец
 • 700 лв.
 • 1400 лв.
 • Втора група

  на месец
 • 750 лв.
 • 1500 лв.
 • Трета група

  на месец
 • 800 лв.
 • 1600 лв.

* За цената за настаняване в самостоятелна стая е възможно договаряне, в зависимост от наличието или липсата на достатъчно свободни стаи.Цени на услугите за краткосрочно настаняване

Цената за краткосрочно настаняване (за 1 месец или по-малко) е между 30 и 40 лв. на ден, в зависимост от здравословното състояние на домуващия.Допълнителни условия

Не са включени в цената и се заплащат допълнително: телефонни, пощенски услуги, медикаменти, санитарно-медицински материали, диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури, както и всичко, което може да бъде доставено в дома от управата, по желание на домуващия.

За повече информация – свържете се с нас.